Wieś na Słowacji położona w kraju żylińskim, w powiecie Żylina, z unikatową zabudową, którą tworzą dekorowane białymi wzorami drewniane domy. Narodowy zabytek kultury Republiki Słowackiej.