Pod dworcem PKP w Szczecinie i dalej w skarpie przydworcowej usytuowany jest schron zbudowany w czasie II wojny światowej.

Po przekazaniu Szczecina Polakom przebudowano go na schron przeciwatomowy, gdzie do lat 90-tych odbywały się tajne szkolenia obrony cywilnej.

W czasie nalotów był schronieniem nawet dla 5 tys. osób. Znajduje się na głębokości 5 pięter, żelbetowe ściany i strop mają grubość niemal 3 m. Powierzchnia całkowita schronu wynosi ok. 3 tys. m kw.

Strona www: schron.szczecin.pl