Zlot zabytkowych samochodów – Miasteczko Galicyjskie w Nowym Sączu.