Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego – Bóbrka

Otwarta w 1854 roku i nadal działająca, kopalnia ropy naftowej. Była to pierwsza na świecie kopalnia, w której wydobywano ropę naftową.